Skip to Content

Spete

Conflict intre marca si nume de domeniu de Internet. Rea-credinta la achizitionarea numelui de domeniu.

Conflict intre marca si nume de domeniu de Internet.
Rea-credinta la achizitionarea numelui de domeniu.
Raspundere civila delictuala

Legea nr. 84/1998, art. 3,
Cod civil, art. 998, art. 1000, alin.(3)

Reaua-credinta la înregistrarea numelui de domeniu, ce afecteaza drepturile de proprietate intelectuala ale reclamantei, rezida din faptul achizitionarii de nume de
domeniu fara vreo legatura cu propriile activitati comerciale, identice cu marca protejata.

Infractiuni privind marcile. Latura subiectiva.

Infractiunea prevazuta de art. 83, lit. b din Legea nr. 84/1998.
Elemente constitutive. Latura subiectivã.

Legea nr. 84/1998, art. 83, alin.1, lit. b

Confiscarea produselor care poarta fara drept o marca înregistrata

Confiscarea speciala a produselor care poarta fara drept o marca identica sau similara cu o marca înregistrata, oferite spre comercializare.

Legea nr. 84/1996 privind marcile si indicatiile
geografice
Art. 118, lit. f) Codul penal

Produsele care poartã fara drept o marca înregistrata, oferite spre comercializare de o
alta persoana decât cea care le-a contrafacut, sunt supuse confiscarii în temeiul art.118, lit. f) din Codul penal, întrucat reprezinta bunuri a caror detinere este interzisa de lege.

Condamnat politic. Acordare masuri reparatorii pentru daunele materiale si morale suferite.

Intrunirea elementelor raspunderii civile instituite de art. 504 C.pr.pen. si art. 48 alin. 3 din Constitutie. Repararea de catre stat a pagubei suferite. Repunerea victimei, pe cât posibil, în situatia anterioara.

(Tribunalul Bucuresti sectia a V-a Civila - Sentinta civila nr. 1609 din 15 decembrie 2006)

La ordine fiind solutionarea actiunii civile formulata de reclamantul O.L. in contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finantelor Publice Bucuresti.

Deţinut politic. Condamnare pentru infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei.

Deţinut politic. Condamnare pentru infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei. Proba persecuţiilor politice. Perioada de detenţie constituie vechime neîntreruptă în muncă.

Decretul-lege nr. 118/1990, art.1 alin.1 lit.a

Emite continut