Skip to Content

Consultanta achizitii publice

Avocatii din cadrul cabinetului CM au consiliat o larga varietate de investitori privati si institutii publice, in legatura cu aspecte ce tin de derularea achizitiilor publice atat in cadrul implementarii unor proiecte derulate din fonduri europene cat si in legatura cu activitatile curente ale acestora.

In ceea ce priveste autoritatile contractante, avocatii nostrii cu vasta epertiza in domeniul achizitiilor publice, au acordat consultanta cu privire la pregatirea unor documentatii de atribuire complexe si derularea procedurilor de atribuire aferente, in timp ce operatorii economici au beneficiat de experienta dobandita in sectorul public pentru adaptarea ofertelor depuse la cerintele din documentatiile de atribuire.

In plus, echipa de avocati in achizitii publice a reprezentat cu succes clientii care au contestat diferite proceduri de achizitii publice in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) sau a instantelor judecatoresti competente.

Printre cele mai importante proiecte se numara asistenta juridica si consultanta acordata autoritatilor contractante centrale si locale, in pregatirea documentatiei de atribuire, derularea procedurii de achizitie si implementarea a numeroase proiecte europene.

Principalele activitati de consultanta si reprezentare juridica in materia achizitiilor publice pe care le oferim clientilor nostrii constau in:

 • Consultanta si asistenta acordata autoritatilor contractante, pentru atribuirea contractelor de achizitii publice, in legatura cu:

  • stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice;
  • redactarea si/sau revizuirea documentatiilor de atribuire in conformitate cu legislatia nationala si comunitara;
  • redactarea anunturilor de intentie, de participare si/sau de atribuire;
  • redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de potentialii ofertanti;
  • verificarea eligibilitatii ofertantilor;
  • redactarea solicitarilor de clarificari referitoare la ofertele depuse;
  • negocierea, incheierea si executarea contractelor de achizitie publica
 • Consultanta si asistenta acordata operatorilor economici referitoare la:

  • interpretarea si aplicarea legislatiei achizitiilor publice;
  • identificarea oportunitatilor de afaceri din SEAP si din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
  • analiza documentatiilor de atribuire si de identificare a eventualelor incalcari ale legislatiei nationale sau comunitare;
  • redactarea solicitarilor de clarificari;
  • formularea contestatiilor si a plângerilor, in conformitate cu legislatia achizitiilor publice;
  • pregatirea documentelor de calificare;
  • intocmirea ofertelor tehnice si financiare;
  • redactarea raspunsurilor la clarificarile solicitate de autoritatea contractanta pe parcursul derularii procedurii;
  • accesul la dosarul achizitiei in temeiul legii 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public;
  • redactarea acordurilor de asociere si/sau subcontractare, precum si consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea acestora;
  • redactarea eventualelor obiectii la contractele de achizitie publica propuse in cadrul documentatiilor de atribuire;
  • negocierea, incheierea si executarea contractelor de achizitie publica si de parteneriat public-privat (PPP).
 • Consultanta, asistenta si reprezentare, atât pentru autoritati contractante cât si pentru operatori economici in fata Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP).
 • Consultanta, asistenta si reprezentare, acordata atat autoritatilor contractante cât si pentru operatorilor, pentru:
  • redactare notificare prelabila/contestatie/cereri de interventie/cereri de asociere la contestatie/concluzii scrise;
  • consultarea dosarului de achizitie publica la CNSC;
  • elaborare strategiei de aparare in cadrul contestatiilor formulate;
  • administrarea de probatorii suplimentare si reprezentarea clientilor in cadrul sedintelor de judecata;
  • formulare plangere impotriva deciziei CNSC;
  • asistenta si reprezentare in fata instantei de recurs in cazul atacarii deciziei CNSC.