Skip to Content

Drept imobiliar

• Verificarea regimului tehnic si juridic al imobilului la autoritatile publice competente

• Verificarea regimului fiscal al imobilului la Directia de Impozite si Taxe Locale

• Verificare in cartea funcara a existentei/inexistaentei sarcinilor cu privire la imobil

• Negocierea si redactarea de antecontracte/contracte de vanzare cumparare, schimb, donatie, ipoteca, etc.

• Redactarea de opinii legale, rapoarte de due diligence si memorii cu privire la situatia juridica a imobilului