Skip to Content

Confiscarea produselor care poarta fara drept o marca înregistrata

Confiscarea speciala a produselor care poarta fara drept o marca identica sau similara cu o marca înregistrata, oferite spre comercializare.

Legea nr. 84/1996 privind marcile si indicatiile
geografice
Art. 118, lit. f) Codul penal

Produsele care poartã fara drept o marca înregistrata, oferite spre comercializare de o
alta persoana decât cea care le-a contrafacut, sunt supuse confiscarii în temeiul art.118, lit. f) din Codul penal, întrucat reprezinta bunuri a caror detinere este interzisa de lege.

(Sentinta penala nr. 505 din 10.12.2007 a Tribunalului Dambovita)

Prin sentinta penala nr. 505 din 10.12.2007 a Tribunalului Dambovita, ramasa definitiva prin decizia nr. 36 din 5.03.2008 a Curtii de Apel Ploiesti, mai sus-mentionata, instanta l-a condamnat pe inculpatul C.F la o pedeapsa rezultanta de 2500 lei amenda penala, pentru savarsirea în concurs real a infracþiunilor prevãzute de art. 83, alin.1, lit. b din Legea nr. 84/1998 si de art. 5, lit. b din Legea nr. 11/1991.
În baza art.118, lit.f din Codul penal, a dispus confiscarea produselor contrafacute de la inculpat.

În fapt, s-a retinut ca la datele de 4.03.2006 si 27.07.2006, inculpatul, în calitate de administrator al unei societati comerciale având ca obiect de activitate comertul cu amanuntul de produse de îmbracaminte si încaltaminte, a expus spre comercializare, în magazinul firmei, obiecte de îmbracaminte purtand fara drept însemnele unor marci înregistrate-Nike, Adidas, etc.
Hotararea este relevanta sub aspectul mãsurii de siguranta dispuse de instanta. În mod corect, s-a dispus confiscarea produselor contrafacute în temeiul art. 118, lit. f din Codul penal, întrucat acestea reprezinta bunuri a cãror detinere este interzisa de lege.

Notã:
În practica instantelor, s-a constatat ca desi, în mod corect, s-a dispus confiscarea produselor contrafacute, temeiul juridic a fost diferit, dispozitia instantelor fiind întemeiata fie pe dispozitiile art. 118, lit. a, fie art. 118, lit. b din Codul penal.
Interzicerea detinerii bunurilor contrafacute este prevazuta expres în art. 35, alin. 3, lit. b din Legea nr. 84/1998, care stipuleaza ca titularul marcii poate cere instantei sã fie interzise tertilor oferirea produselor sau comercializarea ori detinerea lor în acest scop, sub semnul respectiv.
Detinerea este interzisa de lege nu numai atunci cand simpla stapanire materiala a unui bun constituie o faptã prevazuta de legea penala, indiferent de scopul acestei detineri (folosire, punere în circulatie etc.), cum se întampla în cazul detinerii de arme, munitii, materiale nucleare ori materii radioactive, droguri, etc., dar si atunci când detinerea unui bun este interzisa numai daca este fãcuta cu un anumit scop ilicit, expres prevazut de lege, în lipsa acestui scop, detinerea avand un caracter licit.
Bunaoara, detinerea într-o colectie a unor copii fidele de pe bancnote aflate în circulatie nu are un caracter ilicit si nu pot face obiectul confiscãrii. La fel se întâmplã si în cazul detinerii unor instrumente tipografice pentru efectuarea de gravuri artistice ori a unor cerneluri speciale. Cand însa, din împrejurarile concrete, rezulta ca se urmareste punerea în circulatie a copiilor bancnotelor ori materialele tipografice urmeazã a fi folosite la falsificarea unor valori prevãzute de lege, detinerea devine interzisa de lege, datorita scopului ilicit, astfel de fapte fiind prevãzute de art. 282, alin. 2 din Codul penal, respectiv, art. 285 din Codul penal.
În acelasi fel stau lucrurile si în cazul produselor care poartã fara drept o marca înregistratã. Detinerea unui astfel de produs si folosirea lui într-un cadru privat nu sunt prevazute de legea penala, dar detinerea lui în scopul comercializarii este interzisa de lege.
În aceste cazuri, dovedirea scopului ilicit, pentru care bunul este detinut, nu prezinta dificultati practice, întrucât oferirea spre vanzare a unui asemenea produs face dovada indubitabila a scopului detinerii.
Trebuie precizat cã marfurile contrafacute nu pot fi considerate produse ale infractiunii si confiscate ca atare, în temeiul art.118, lit.a) din Codul penal, atata timp cât detinatorul acestora este cercetat doar pentru oferirea de produse contrafacute în vederea punerii în circulatie ( art.83, alin. 2 rap. la art. 35, alin. 2, lit. a) din Legea 84/1998), întrucât mãsura confiscãrii se dispune exclusiv din perspectiva faptei prevãzute de legea penalã, care formeazã obiectul cauzei or, în aceste situatii, fãptuitorul nu este cercetat si pentru producerea produselor contrafacute.
De asemenea, marfurile contrafacute, oferite spre vanzare, nu pot fi considerate nici bunuri folosite la savarsirea infractiunii si confiscate în temeiul art.118, lit. b) din Codul penal, întrucat aceste bunuri reprezintã obiectul material al infractiunii (asupra lor se rasfrange activitatea ilicita, descrisa în norma de incriminare) si nu pot fi în acelasi timp si bunuri folosite la savarsirea infractiunii.

În concluzie, produsele care poartã fãrã drept o marcã înregistratã, oferite spre comercializare de o alta persoana decat cea care le-a contrafacut, sunt supuse confiscãrii în temeiul art.118, lit. f) din Codul penal, întrucât reprezinta bunuri a caror detinere este interzisã de lege.

Sursa : jurisprudenta Curtii de Apel Ploiesti
________
Pentru consultanta pe teme asemanatoare celor prezentate in aceasta speta sau asupra oricarui alt aspect juridic, va rugam contactati Cabinetul de Avocatura la:
office@legalcom.ro