Skip to Content

Istoricul OG nr. 21/1992

OG. nr. 21/1992 - Ordonanţa privind protecţia consumatorilor, publicata in M. Of. nr. 212/28 aug. 1992 a fost modificata dupa cum urmeaza :

 1. Rectificare M. Of. nr. 225/10 sept. 1992

 2. Aprobare cu modificari prin – L. nr. 11/1994 M. Of. nr. 65/14 mart. 1994

 3. Republicare (r1) M. Of. nr. 75/23 mart. 1994

 4. Modificari prin – L. nr. 178/1998 – modifica art. 47 M. Of. nr. 388/13 oct. 1998

 5. Modificari prin – OG. nr. 58/2000 – modifica art. 2, art. 4, art. 5, art. 7, art. 9, art. 20, art. 24, art. 26, art. 33, art. 38 lit. e, art. 46, art. 49, art. 52 alin. (1), art. 54; introduce alin. (2) la art. 1, alin. (2) şi (3) la art. 15, art. 461, art. 462, art.501; abroga art. 38 lit. k, art. 47, art. 48, art. 50, art. 51, art. 53, art. 60 M. Of. nr. 43/31 ian. 2000

 6. Modificari prin – HG. nr. 752/2001 – majoreaza valoarea amenzilor contraventionale prevazute la art. 46 şi 461 M. Of. nr. 471/17 aug. 2001

 7. Modificari prin – OUG. nr. 146/2001 – introduce art. 502 M. Of. nr. 738/19 nov. 2001

 8. Modificari prin – L. nr. 37/2002 – modifică art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3 lit. d, art. 4, art. 5, art. 6 partea introductiva şi lit. b ale alin. (1), art. 7, art. 9, art. 10 lit. a, art. 12, art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (2), art. 17, art. 19, art. 20, art. 25, art. 26, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33 partea introductiva, art. 36, art. 37 partea introductiva, art. 38, titlul cap. VII, art. 40 lit. a, titlul cap. VIII, art. 42, art. 43, art. 46, art. 461, art. 49, art. 501, art. 54; introduce lit. g la art. 10, alin. (2) la art. 11, alin. (4) la art. 15, art. 381, 382, 383, 384, 385, 386, art. 421, 422, 423,424, 425, 426, 421, art. 561-562, art. 581, art. 591; abroga art. 27, art. 57, art. 59 M. Of. nr. 91/2 feb. 2002

 9. Modificari prin – L. nr. 322/2002 – modifica art. 422 partea introductiva, art. 423, art. 46 alin. (1) lit. c şi d, art. 49, art. 501, art. 502; introduce alin. (2) la art. 46, art. 503 şi art. 504 M. Of. nr. 408/12 iun. 2002

 10. Modificari prin – OUG. nr. 84/2002 – introduce alin. (2) şi (3) la art. 461, art. 505 M. Of. nr. 450/26 iun. 2002

 11. Modificari prin – L. nr. 37/2003 – introduce alin. (2), (3) şi (4) la art. 461, alin. (2), (3) şi (4) la art. 49 M. Of. nr. 34/22 ian. 2003

 12. Exceptie de neconstit. respinsa prin – DCC. nr. 117/2003 – art. 7 lit. a) ultima liniuta M. Of. nr. 272/18 apr. 2003

 13. Exceptie de neconstit. respinsa prin – DCC. nr. 277/2003 – art. 14 teza intai, art. 15 M. Of. nr. 635/5 sept. 2003

 14. Exceptie de neconstit. respinsa prin – DCC. nr. 277/2003 M. Of. nr. 635/5 sept. 2003

 15. Modificari prin – L. nr. 449/2003 – abroga la 1 ian. 2007 art. 14 alin. 1, art. 20 alin. 2 M. Of. nr. 812/18 nov. 2003

 16. Exceptie de neconstit. respinsa prin – DCC. nr. 403/2003 – art. 14 alin. 1, art. 15 alin. 1, 2 şi 4 şi a ordonantei în ansamblu M. Of. nr. 908/19 dec. 2003

 17. Modificari prin – L. nr. 240/2004 – abroga la 22 iulie 2004 art. 42 - 427 M. Of. nr. 552/22 iun. 2004

 18. Modificari prin – L. nr. 363/2005 – modifica art. 7 lit. a) liniuta a 5-a, art. 7 lit. b) liniuta a 5-a, art. 7 lit. c) liniuta a 4-a, art. 20, art. 502 alin. 2 partea introductiva şi lit. a) M. Of. nr. 1147/19 dec. 2005

 19. Exceptie de neconstit. respinsa prin – DCC. nr. 680/2005 – art. 15 M. Of. nr. 59/23 ian. 2006

 20. Exceptie de neconstit. respinsa prin – DCC. nr. 86/2006 – art. 49 alin. 4 M. Of. nr. 215/9 mart. 2006

 21. Exceptie de neconstit. respinsa prin – DCC. nr. 303/2006 – în ansamblu şi art. 18-20 M. Of. nr. 393/8 mai 2006

 22. Modificari prin – L. nr. 476/2006 – modifica art. 2 liniutele a 22-a şi a 23-a, art.7 lit. c) liniuta a patra, art. 15 alin. 4, art. 26 alin. 2, art. 29 alin. 3, art. 385, art. 46, art. 461, art. 49 alin.1; introduce lit. h) la art. 10, art. 141, alin. 2 la art. 16, alin. 3, 4 şi 5 la art. 20, art. 463, lit. h) la art. 58; abroga alin. 2 al art. 14, alin. 7 al art. 502, alin. 2 al art. 504; sintagma "agent economic" se înlocuieşte cu sintagma "operator economic" M. Of. nr. 1018/21 dec. 2006

 23. Republicare (r2) M. Of. nr. 208/28 mart. 2007

 24. Exceptie de neconstit. respinsa prin – DCC. nr. 617/2007 – art 7 lit. c) liniuta a doua şi art. 10 lit. b) M. Of. nr. 560/15 aug. 2007

 25. Exceptie de neconstit. respinsa prin – DCC. nr. 1063/2007 – art. 30 M. Of. nr. 834/5 dec. 2007

 26. Modificari prin – L. nr. 363/2007 – modifica art. 2 pct. 2 şi 23, art. 3 lit. e), art. 7 lit. c) liniuta a 4-a, art. 10 lit. g), art. 20 alin. (1), titlul cap. VI, art. 30, art. 31, art. 32 partea introductiva, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36 partea introductiva, art. 37 partea introductiva, art. 37 lit. c), art. 38, art. 39 alin. (1) partea introductiva, art. 41, art. 42, art. 43, art. 45 lit. c), art. 47, art. 50 alin. (1) lit. c), art. 55 pct. 2 lit. d), art. 60 alin. (1), art. 66 lit. f), art. 68; introduce art. 391; abroga art. 7 lit. a) prima liniuta, art. 7 lit. c) liniuta a 5-a, art. 37 lit. f) şi j), art. 66 lit. h) M. Of. nr. 899/28 dec. 2007

 27. Modificari prin – OUG. nr. 174/2008 – modifica art. 1 alin. (1), art. 2 pct. 18, art. 5, art. 7 lit. a) liniuta a 4-a, art. 7 lit. c) liniuta a 4-a, art. 10 lit. a), b), c), f) şi h), art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 17, art. 19, art. 20 alin. (1), (2) şi (4), art. 36 lit. c), art. 50 alin. (1) lit. a), c) şi d), art. 51 alin. (1), art. 53, art. 55 pct. 1 lit. b), art. 56 alin. (2) lit. b), art. 56 alin. (4) lit. d); introduce pct. 181 şi pct. 24-30 la art. 2, liniuta a 6-a la art. 7 lit. a), art. 91 - 911, lit. i) la art. 10, alin. (6) şi (7) la art. 20, lit. e) şi f) la art. 50 alin. (1), alin. (6) şi (7) la art. 51, lit. d) - k) la art. 55 pct. 1, lit. g) şi h) la art. 56 alin. (2); abroga art. 56 alin. (3) lit. c) M. Of. nr. 795/27 nov. 2008

Ordonanta de Guvern nr. 21/1992 (actualizata) - privind protectia consumatorilor