Skip to Content

Infiintari /Modificari societati comerciale

Infiintarea unei societati presupune o activitate complexa si laborioasa. Drept urmare, cabinetul nostru protejeaza intereselor societatilor comerciale prin asistenta juridica de calitate oferita de catre avocati bine pregatiti si cu experienta in domeniul comercial.
Intocmim si atestam toate actele necesare infiintarii sau modificarii unei firme si efectuam toate procedurile la Registrul Comertului.
Totodata, asiguram confidentialitate deplina pentru operatiunile desfasurate.

Etape ce trebuiesc parcurse pentru inregistrarea societatii la Registrul Comertului:

 • Determinarea obiectului de activitate
 • Stabilirea formei juridice a societatii
 • Alegerea si rezervarea denumirii
 • Stabilirea sediului social al societatii
 • Incheierea actului constitutiv
 • Semnarea de declaratii/specimene de semnatura
 • Depunerea capitalului social
 • Inregistrarea societatii la Registrul Comertului
 • Ridicarea de la Registrul Comertului a Certificatului de inregistrare a societatii
 • Avize si autorizatii de functionare

Acte necesare pentru infiintarea unei societati:

 • Rezervarea denumirii firmei
 • Act constitutiv (autentificat de avocat)
 • Contractul de sediu social, de inchiriere sau subinchiriere, de asociere in participatiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, de uz, uzufruct
 • Copie act de proprietate care sta la baza contractului de sediu
 • Acordul asociatiei de proprietari sau locatari, in caz ca acesta se impune
 • Acordul vecinilor (riverani sau mai exact cei de pe verticala si orizontala cu spatiul dumneavoastra), in caz ca acesta se impune
 • Copie Carte de Identitate ( C.I.) sau Pasaport asociati si administratori
 • Specimen de semnatura al administratorului / administratorilor firmei
 • Declaratii pe proprie raspundere, autentificate, ca pot indeplini calitatea respectiva, ale asociatului / asociatilor sau administratorului / administratorilor
 • Imputernicire avocatiala
 • Dovada depunerii capitalului social (recipisa sau extras de cont din ziua respectiva) la o banca aleasa de catre asociatii firmei

In cursul desfasurarii activitatii unei societatii, pot interveni anumite schimbari a caror inregistrare la Registrul Comertului este obligatorie.
Cabinetul noastru va poate consilia pentru alegerea celei mai bune variante de realizare a modificarilor in cadrul societatii.
De asemenea, vom redacta, depune si ridica toate documentele necesare inregistrarii modificarilor la Registrul Comertului.

Modificari frecvente intervenite in cadrul unei societati, in contextul carora va putem asista si reprezenta in fata Registrului Comertului:

 • cesiuni de parti sociale
 • transformarea formei juridice a unei societati
 • prelungirea duratei de functionare a societatii comerciale
 • reducerea duratei de functionare a societatii comerciale
 • suspendarea temporara reluarea activitatii
 • prelungirea/schimbarea sediului social
 • infiintarea/radierea punctelor de lucru
 • autorizarea sediului social si a punctelor de lucru
 • schimbarea activitatii principale a societatii
 • modificarea obiectului de activitate al societatii
 • majorarea/diminuarea capitalului social
 • divizari/fuziuni de societati comerciale

Pentru securitatea si legalitatea afacerii Dvs. va sugeram sa optati pentru varianta unui abonament lunar adaptat propriilor nevoi. In acest fel, veti beneficia de suport legal continuu si dupa infiintarea societatii.
Contactati-ne, pentru a primii consultanta specializata sau pentru a solicita o evaluare gratuita a valorii costurilor.